Romaversitas

Ez most jött:

A Romaversitas átfogó képzési és anyagi támogatást nyújt a felsőoktatásban tanuló roma fiataloknak, valamint teret biztosít egy pezsgő közösségi élet kibontakozására. Célunk, hogy a tehetséges roma fiatalok számára egyenlő hozzáférést biztosítsunk a tanuláshoz, segítsük szakmai fejlődésüket, és szakértő támogatást nyújtsunk a kisebbségi lét lehető legtöbb aspektusában.

A Romaversitas havi ösztöndíjat, valamint a szakmai előmenetelt segítő, kötelezően választható képzési programcsomagot (tutori képzést, nyelvtanulási lehetőséget, szakmai és készségfejlesztő szemináriumokat, különböző közösségi programokat stb.) biztosít a felvételt nyert diákoknak. A hallgatónak vállalnia kell, hogy részt vesz a havonta egy alkalommal (péntektől vasárnapig) Budapesten szervezett szabadegyetemi alkalmakon. A támogatásra a hallgatók – a Romaversitas Alapítvánnyal kötött tanulmányi szerződés teljesítése esetén – a diploma megszerzéséig jogosultak.

A jelentkezés feltételei:
– roma származás;
– magyar állampolgárság;
– a 2009/2010-es tanév végéig legalább két lezárt szemeszter valamely magyarországi felsőoktatási intézményben;
– nappali tagozaton, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben való részvétel (alap- vagy mesterképzésében, PhD képzésben, illetve hagyományos képzésben);
– a jelentkezőnek vállalnia kell, hogy felvétele esetén részt vesz 2010 augusztusának második felében a Romaversitas négynapos gólyatáborában (a költségeket az alapítvány fedezi).

Egy árva rossz szót sem akarok mondani, de ez megkülönböztetés, ugyanis a nem roma hallgatóknak a tanulmányi ösztöndíj eléréséhez néhány fokkal szigorúbb feltételeknek kell eleget tenniük (legalább 3,55-es tanulmányi kreditindex, legalább x teljesített kredit az adott félévre stb.). Ráadásul ha jól értelmezem ezt a szöveget, akkor egy jól tanuló roma hallgató a tanulmányi ösztöndíjon túl plusz juttatásokat kaphat, pusztán a roma származásának köszönhetően.

Persze nem panaszkodok, kapok én is bőven lehetőségeket a felsőoktatástól, de az kicsit felbosszant, amikor folyamatosan hallom a mindenki egyenlő, ne különböztessük meg egymást és ne rekesszük ki egymást szentbeszédeket, majd kapok egy ilyen e-mailt.

« »

mefiblog logó

Írja és rendezi Mefi, avagy Nádai Gábor © 2005-2024

A blogot büszkén pörgeti a WordPress motorja, Anders Norén sablonjának átbuherált változatával.